Jakie informacje możesz otrzymać poprzez portale dla pacjenta?

Dziś na stronach internetowych możemy dowiedzieć się o wielu sprawach, jakie dotyczą nas jako pacjentów. Można zorientować się na przykład jak wyrobić EKUZ czy też jak wyjechać na turnus rehabilitacyjny.
Właśnie na portalach przeznaczonych dla pacjenta, moglibyśmy dowiedzieć się o najważniejszych sprawach, jakie nas dotyczą.

firma

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com
Karta EKUZ potwierdza nasze uprawnienia do korzystania z koniecznych świadczeń zdrowotnych na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia w czasie krótko trwającego pobytu na terenie kraju, jaki jest członkiem Unii Europejskiej lub EFTA. Karta ta mogłaby zostać wydana wyłącznie tym osobom, które posiadają uprawnienia do korzystania ze świadczeń medycznych, które finansowane są ze środków publicznych. Na początku trzeba wypełnić druk. Następnie wypełniony i podpisany wniosek można zeskanować oraz wysłać e-mailem do wojewódzkiego oddziału NFZ. Mógłbyś także złożyć druk osobiście. Kartę EKUZ odebrać można osobiście albo mogłaby także wysłana być normalną pocztą, jeżeli składając druk zaznaczysz odpowiednie pole. Jeśli nie masz możliwości odebrać karty osobiście, można wyznaczyć kogoś innego sporządzając stosowny druk.
Jeśli chcesz pojechać na turnus rehabilitacyjny, to musisz posiadać skierowanie od doktora rodzinnego. Wystawiając takie skierowanie doktor kierujący pacjenta na turnus (turnusy odchudzające) rehabilitacyjny musi dokładnie zobrazować stan zdrowia pacjenta, szczególnie powinien precyzyjnie określić stopień samoobsługi oraz wypełnić przez zaznaczenie odpowiedniego pola wszystkie przeciwwskazania do zabiegów rehabilitacyjnych.

Upewnij się czy nie musisz dołączyć do skierowania jakichś kopii dokumentów. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe mogłoby zostać przesłane przez lekarza wystawiającego skierowanie lub osobę kierowaną na leczenie.