Jakiego rodzaju wymogi powinien spełniać każdy gabinet lekarski? Jakie są główne wytyczne?

Pomieszczenia, jakie przeznacza się na gabinet lekarski, jak również te służące ogólnie do opieki lekarskiej muszą spełniać surowe wymagania sanitarne, lecz także lokalowe. Za sprawą ich specyfiki i przeznaczenia, muszą charakteryzować się na pewno wysokim poziomem higieny. Najważniejsze wymagania dla tego typu budynków użytkowych, jakie są przeznaczone na gabinety działające w obrębie NZOZ zawarte są w zarządzeniu Ministra Zdrowia z datą 10 listopada 2006 roku w dziedzinie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod kątem wyposażenia oraz sanitarnym różne pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

lekarz

Autor: Ilmicrofono Oggiono
Źródło: http://www.flickr.com
Nie znajdziemy tam wytycznych dotyczących różnych urządzeń, jak aparatura medyczna, gdyż to jest głównie w zakresie każdej z klinik. Gabinety prywatne również posiadają własne wytyczne, znajdziemy je w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09 marca 2000 roku, w sprawie wymagań, którym muszą podlegać pomieszczenia, sprzęt medyczny i cała aparatura, przykładowo elektroencefalograf (sprawdź co to elektroencefalografia).

Wszystkie one służą wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, z tego powodu są niezwykle istotne. Istnieje szereg wymagań dla określonych gabinetów opieki zdrowotnej.

Materiał prezentujący tego rodzaju kwestię jest bardzo wnikliwy, ale warto zbadać to pod innym kątem. My zalecamy to omówienie.

Przede wszystkim więc podłogi muszą być zrobione z surowców, jakie pozwalają na dokładne czyszczenie i dezynfekcję, zaś połączenie pomiędzy ścianami oraz podłogą musi być szczelne. Ściany w miejscach, jakie wymagają częstszej dezynfekcji powinny być w całości pokryte materiałem, który pozwala na łatwiejsze czyszczenie, a miejsca dookoła zlewozmywaków i umywalek należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem odpowiednim wykończeniem.

Urządzenia, które gwarantują ochronę przed nadmiernym słońce muszą być wykonane jak i zamontowane w taki sposób, by łatwo było je wyczyścić. W pomieszczeniach powinny znajdować się wydzielone przestrzenie do robienia zabiegów oraz przygotowywania urządzeń, natomiast każde z pomieszczeń powinien posiadać umywalkę z bieżącą, ciepłą wodą. Każdy ze sprzętów w gabinecie, bardziej i mniej skomplikowany, jak lampa z lupą () powinien być zachowany w doskonałej czystości. Ma to bowiem wpływ na zdrowie osób odwiedzających takie miejsca.