Jak przygotować się do zajęć w zakładach opieki zdrowotnej – odzież, badania, dokumenty

Każdego roku tysiące studentów kierunków medycznych i pokrewnych mają obowiązek odbycia praktyk zawodowych w placówkach medycznych (szpitalach, przychodniach, zakładach opieki i innych). Niestety często uczelnie nie zapewniają rzetelnej informacji na temat tego jak się do tych zajęć przygotować, a warto mieć przy sobie kilka istotnych rzeczy. Student czy też słuchacz instytucji przygotowującej do zawodu w obrębie usług medycznych do zaliczenia praktyk musi mieć przede wszystkim właściwe dokumenty i odzież.

badanie laboratoryjne

Autor: 123dan321
Źródło: http://www.sxc.hu
Jeśli chodzi o dokumenty to można je podzielić na te otrzymywane z uczelni (służące do rozliczenia się z alma mater po ukończeniu szkolenia oraz zostawienia w placówce medycznej), oraz załatwiane we własnym zakresie. Student zobowiązany jest do posiadania i przedstawienia skierowania na praktyki wraz z umową lub porozumieniem wystawianym ze strony uczelni dla szpitala oraz do przedłożenia programu praktyk, na podstawie którego placówka medyczna zorganizuje jego pracę. Administracja szpitala niejednokrotnie wymaga także złożenia podania do dyrektora w sprawie praktyk, oraz pisemne zgody koordynatorów oddziałów, w przypadku praktyk lekarskich, lub oddziałowych, w przypadku pozostałych praktyk.

Praktykant powinien także posiadać ubezpieczenie OC i NW (praktyki lekarskie i pielęgniarskie). Należy zwrócić uwagę czy dane ubezpieczenia zapewnia alma mater, czy też trzeba je wykupić samemu. Poza tym trzeba mieć książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych (w tym badanie na pasożyty), w dużych miastach istnieje wiele miejsc w jakich można otrzymać taki dokument, w mniejszych miejscowościach należy na jego odbiór poczekać nawet kilka dni.

Miałeś możliwość przejrzeć tu wiele ciekawych artykułów, czyż nie? Tak samo moja strona www (https://www.boxmetmedical.pl/defibrylatory,g359.html) oczekuje na Ciebie pod podanym linkiem, a tam wiele szczegółów.

Badanie na pasożyty Wrocław jest tu dobrym przykładem może równie dobrze przebiec bardzo szybko (jak wygląda badanie na pasożyty). Niemniej studenci powinni zadbać o posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych odpowiednio wcześniej (samo przygotowanie do badania na pasożyty zabiera trzy dni) i pamiętać, że nie zostaną wpuszczeni na oddział bez takiego dokumentu. Badanie na pasożyty Wrocław, Warszawa czy Szczebrzeszyn jest po prostu nie do uniknięcia.

Termin praktyk lekarskich również warto określić odpowiednio wcześnie, pracownik odpowiedzialny za organizację praktyk nie musi brać pod uwagę urlopowych planów studentów, a tylko zapewnić określoną liczbę praktykantów w placówce, tak by nie utrudniać pracy lekarzom i pielęgniarkom – szczegóły. Po otrzymaniu zgody szpitala na odbycie szkolenia praktykant powinien zapewnić sobie właściwą odzież (szpitale tylko od czasu do czasu zapewniają odzież ochronną we własnym zakresie): fartuch i buty na zmianę (najlepiej w kolorze białym). Studenci muszą być również przygotowani na to, iż jeśli pragną odbywać praktyki w placówce, która nie ma podpisanej umowy z ich uniwersytetem, będą musieli uiści za nie opłatę zgodną z cennikiem placówki (koszty mogą być różne w zależności od rozmiaru ośrodka oraz stopnia referencyjności). Obowiązkowe praktyki zawodowe to sposób na zdobycie wiedzy na temat pracy danej placówki. Warto właściwie ją wybrać i być przygotowanym na różne ewentualności, a przede wszystkim pytać wszystkich i o wszystko.