Z jakich powodów należy zdecydować się na psychoterapię? Co nam to może dać? Czy to faktycznie jest pomocne?

Psychoterapia pozwala zmienić fałszywe struktury poznawcze, które ograniczają człowieka. Pozwala pokonać opory, destrukcyjne, odruchowe sposoby reagowania. Naucza pokonywania lęku i wykorzystania nowych, nieznanych możliwości poradzenia sobie w rozmaitych sytuacjach. Jest to proces kierujący do zmiany, która jest konieczna do zniwelowania objawów.

Psychoterapia
Zmianie, zależnie od problemu określonego przez pacjenta, stają się wadliwe postawy czy przekonania, złe wartościowanie zdarzeń, wzorce zachowań związanych z emocjami i komunikacji interpersonalnego, stare nawyki i sposoby zachowania. zazwyczaj okazuje sięmoże się okazać, że pokazywane problemy to przysłowiowy „wierzchołek góry lodowej”, które posiadają swoje źródło głęboko w podświadomości, są dalekim echem niełatwego dzieciństwa, braku więzi związanej z emocjami ze strony najbliższych osób, braku miłości i akceptacji.

Chory wraz z psychoterapeutą w czasie wspólnych spotkań mogą próbować zmierzyć się z wciąż bolesnymi sprawami z dawnych czasów, złagodzić poczucie winy, krzywdy, wzmocnić to, co jest źródłem siły. Często dopiero podczas terapii pacjenci uczą się nazywać i wyrażać emocje, dają sobie przyzwolenie na złość, smutek, radość. znajdują własną siłę i poczucie posiadania wpływu na rzeczywistość .Odnajdują akceptację, poczucie własnej wartości, poczucie sensu i spełnienia. Mogą odzyskać spokój i zaczynają naprawdę cieszyć się życiem.

Każda psychoterapia, jak psychoterapia w Katowicach jest doświadczeniem związanym z emocjami. Nie jest to intelektualny dyskurs dwóch inteligentnych osób, ale silne doświadczenie i w sumie dzięki temu możliwe jest osiągniecie pożądanej zmiany. Istotne czynniki działające w procesie psychoterapii, to pozytywna i dająca wsparcie relacja z psychoterapeutą, doświadczanie nadziei, ulgi i spadku napięcia, odreagowywanie, zaufanie do terapeuty i poczucie bezpieczeństwa, uzyskanie informacji zwrotnych, wybrane doświadczenia związane z emocjami.

W relacji z lekarzem, pacjent ma okazję doświadczyć zrozumienia i empatii. Jest życzliwie wysłuchany, nie podlega, może przeżywać uczucia zamiast je chować, może myśleć nad nimi, szukać ich sensu i znaczenia. Terapeuta odwyk dla nieletnich nie krytykuje i nie skreśla pacjenta, jest wrażliwy na jego problemy, potrafi wyrażać swoje emocje i umożliwia pacjentowi na wolność i autonomię. Tego typu psychoterapia jest pozytywnym doświadczeniem w zakresie relacji drugim człowiekiem.