Czy orientujesz się, że choroby psychiczne jako zjawisko obecnie występujące?

W obecnym czasie, kiedy szybkie i nerwowe życie przytłacza, schorzenia psychiczne są zjawiskiem całkiem pospolitym. Choroby umysłowe mogą dotyczyć każdego. Zaburzenia dotykające naszego życia duchowego znamiennie komplikują działanie społeczne. Tak jak inne schorzenia, wszelkie rodzaje chorób psychicznych posiadają stadia nasilenia, lub scharakteryzowane objawy.

Ludzkie zachowanie jest bardzo złożone i jest zależne od wielu elementów. Psychiatra stawia diagnozę charakteryzując poszczególne jednostki chorobowe jako swoiste naruszenie równowagi chemicznej mózgu .
Lekarz psychiatra (zobacz również konsultacje psychiatra warszawa) opiera swoją ocenę przede wszystkim na szczegółowo zrealizowanym wywiadzie od pacjenta, a również na badaniu stanu umysłowego polegającym na zadawaniu pytań, rozmowie i obserwacji. Doktor jest w stanie także zlecić przeprowadzenie dodatkowego badania psychologicznego i polecić pacjentowi, czy też razem z nim wypełnić specjalistyczne ankiety służące do diagnostyki intensywności objawów. W pewnych przypadkach może także podjąć decyzję o konsultacji neurologicznej.

pacjent

Autor: Bird&Co Sp. z.o.o.
Źródło: Bird&Co Sp. z.o.o.

Jedną z częstych chorób psychicznych są zaburzenia obsesyjno kompulsywne. Leczenie owych zaburzeń jest postępowaniem długofalowym i zawiłym. W leczeniu używa się zarówno leki, jak i psychoterapię i techniki wspomagające. Osoby doznające łagodniejszych symptomów można leczyć jedynie za pomocą psychoterapii, lub farmakoterapii. W przypadku dużego wzmożenia symptomów niezbędne może być łączne stosowanie obydwu tych strategii. Farmakoterapia trwa od kilku miesięcy do wielu lat. W leczeniu farmakologicznym używa się z reguły znacznie większe ilości lekarstw antydepresyjnych w porównaniu z ilościami przepisywanymi chorym na depresję.

Okres trwania kuracji ustalany jest indywidualnie. Po zakończeniu stosownego leczenia wskazane może być powtarzanie umiejętności i treningów zdobytych w trakcie kuracji.
W wypadku zaburzeń psychicznych ważne jest dbanie o całkowitą higienę umysłową i stan zdrowia, dbałość o własny rozwój, kształcenie w sobie umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów, aktywność fizyczna.