6 zasad efektywnej fizjoterapii

Fizjoterapeuta jest specjalistą, który zajmuje się realizowaniem zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu, rehabilitacji, także profilaktyce.

Zadaniem terapeuty jest udaremnianie postępujących zmian w układzie, usprawnienie sprawności motorycznej, oraz aktywność zapobiegawcza, poprzez aplikowanie dobranych zabiegów fizjoterapeutycznych, masaży i treningów.

Zaczynając pracę z pacjentem, fizjoterapeuta powinien brać pod uwagę wszelkie przeciwwskazania zdrowotne do przedstawienia danej rehabilitacji, również w dobry sposób łączyć ćwiczenia i zabiegi, aby odniosły pożądany efekt.

rehabilitacja

Autor: Shama Kern
Źródło: http://www.flickr.com

Fizjoterapeuta winien być postacią życzliwą, spokojną, umiejącą szybko rozpocząć kontakt ze swoim pacjentem.

Czy odnośnie prezentowanej tematyki masz więcej pytań? (http://www.lotos.mielec.pl/depilacja/) Jeżeli tak, kliknij ten link – to nie może za nic umknąć Twojej uwadze!

W celu postępów w fizykoterapii wielkie przesłanie ma nieraz motywowanie pacjenta i pobudzanie do robienia przepisanych ćwiczeń i zabiegów, nawet jeżeli powodują cierpienie (). Fizjoterapeuta powinien być postacią wytrwałą, która do każdego podchodzi indywidualnie. Jako że w swej pracy, którą jest fizjoterapia – częstokroć pracuje z ludźmi starszymi, czy niepełnosprawnymi powinien umieć wzbudzić w nich zaufanie i posiadać do nich odpowiednie podejście.

Znaczenie rehabilitacji we współczesnym , starzejącym się społeczeństwie jest ogromne, uzupełnia albowiem leczenie farmakologiczne i operacyjne, stanowi podwalinę kuracji i jest nie do zastąpienia w profilaktyce wielu chorób, gdyż uniemożliwia powikłania i wspiera naturalne procedury obronne układu (). Stanowi również bazę postępowania ożywiającego regenerację sił po wysiłku fizycznym.

Fizjoterapeuta sprawuje zawód medyczny, który potrzebuje pełnej fizycznej i psychicznej techniki, niezbędnej do nawiązywania i utrzymywania kontaktów z pacjentami i robienia wielu różnych zabiegów w przebiegu leczenia.

Fizjoterapeuta z ma wiedzę i zdolności niezbędne do prowadzenia rehabilitacji w każdej chorobie i niemocy, to jest do rozwijania, podtrzymywania i odtwarzania sprawności osób w różnym wieku, straconej, albo zmniejszonej z powodu różnych schorzeń bądź urazów.