Rehabilitacja stawu skokowego czyli jak najlepiej pomóc przy urazie tego mechanizmu kostno-stawowego.

Budowa obywatela od lat intryguje naukowców z różnych specjalizacji życia. Dzięki dużemu postępowi technologicznemu i medycznemu, które zezwalają na coraz bardziej dokładnie poznanie ludzkiej budowy. Mimo to ciągle jest jeszcze wiele do odkrycia, ponieważ wiele układów w ludzkim ciele funkcjonuje w sposób bardzo skomplikowany.

rehabilitacja

Autor: UC Physiotherapy
Źródło: http://www.flickr.com
Złożony mechanizm ludzkiego ciała

Do jednych z najmocniej zawiłych struktur w ludzkim ciele należy staw skokowy. Jest to staw, który łączy kości stopy oraz podudzia. Na jego budowę składają się prócz kości mięśnie okołostawowe, torebka stawowa oraz układ więzadeł. Dzieli się on też na staw skokowy górny oraz dolny, który jeszcze dzieli się na staw skokowy przedni i tylni. Oba te stawy kooperują ze sobą w trakcie ruchu i chodzenia. () Jedną z najczęstszych przyczyn wizyt u ortopedy są aktualnie kontuzje stawu skokowego. Staw ten wystawiany jest na sporo dotkliwych obrażeń takich jak skręcenie zazwyczaj polegające na obrażeniu więzadeł, zwichnięcie a nawet złamanie. Zazwyczaj narażeni na nie najczęściej są sportowcy, z ich przyczyny najczęściej wykluczeniu są ze sportowej działalności.

Kuracja stawu skokowego

Niewłaściwe leczenie obrażeń stawu skokowego doprowadzić może do jego niewłaściwego funkcjonowania, niestabilności a nawet zwyrodnień. W chwili, kiedy tylko coś dzieje się z tym stawem należy wybrać się niezwłocznie do doktora. W takiej sytuacji potrzebna jest rehabilitacja stawu skokowego. Rehabilitacja ta opiera się na wielu różnorakich czynnościach w zależności od typu urazu. Może sprowadzać się do leczenia zachowawczego opierającego się na kilkudniowym wypoczynku, ulokowaniu kończyny z obrażeniem w stabilizatorze czy zaaplikowaniu lekarstw.

Specjalista zalecić może również stosownie dobrane ćwiczenia mające na celu przyspieszenie terapii i w dalszej fazie wzmocnienie stawu. Jednak, gdy wszystkie te zachowawcze zabiegi nie dadzą pożądanych rezultatów trzeba będzie wykonać interwencję chirurgiczną. Właściwie wykonana rehabilitacja (cennik wynajmu sprzętu medycznego) stawu skokowego przyzwoli na przywrócenie jego poprawnego działania.