Mukowiscydoza to całkowicie niebezpieczna i wyczerpująca choroba. Jaki jest sposób, żeby choć trochę polepszyć swój stan zdrowia?

Choroba atakując oskrzela i płuca jest niezwykle popularną przyczyną skierowania do szpitala cierpiących chorych na mukowiscydozę. Rezultatem tej nieprzyjemnej choroby, postępującego uszkodzenia oddychania, jest niemożliwość oddychania. Początkowo jest przejściowa, jednak później może dojść do przewlekłej niewydolności, w trakcie której potrzebna jest długa tlenoterapia.

Jednym z najpowszechniej występujących symptomów niedotlenienia jest zwiększenie pracy serca. Przewlekłą niewydolność oddechową możemy dzielić na częściową (hipoksemiczną) i całkowitą czyli hiperkapniczną. Częściowa niewydolność powoduje obniżenie wysycenia hemoglobiny tlenem. W zupełnej, poza obniżaniem wysycenia, może dochodzić również do nagromadzenia dwutlenku węgla we krwi. Całkowita niedomaganie jest więc najbardziej niebezpieczna z powodu możliwości pojawienia się kwasicy oddechowej i śpiączki hiperkapnicznej.

Dla cierpiących w ten sposób osób niezbędna jest domowa tlenoterapia. Należy ją wykorzystywać na podstawie kilkukrotnych badań gazometrycznych, które należy wykonać w okresach między ,momentami zaostrzenia, przy dość odpowiednim stanie zarażonego. Należy się przy tym oceniać stopień współpracy chorego. Dopasowanie dostarczania tlenu zawsze trzeba opierać na kolejno wykonywanych badaniach gazometrycznych – przed i w trakcie terapii tlenem. Ma to niezwykle ważne znaczenie u chorych, którzy posiada tendencje do hiperkapni. U tych chorych bowiem za duża doza podawanego tlenu może powodować nawarstwienie się dwutlenku węgla, co może powodować wystąpienie śpiączki hiperkapnicznej. Przenośny koncentrator tlenu to najlepsze urządzenie do tlenoterapii – elektrotechmed.com/wypozyczalnia/przenosny/. To najbardziejdobrze znane i używane urządzenie w domu.

Napędzany jest a pomocą energii elektrycznej, a dzięki wykorzystaniu sita molekularnego, który jest zbudowany z zeolitu, dochodzi do odseparowania tlenu pobieranego z otaczającego powietrza. Pozwala to uzyskać 95% stężenia tlenu w stworzonej mieszaninie.Standardowe urządzenia do koncentrowania tlenu to aparatury stacjonarne, jakie mogą być zasilane z sieci elektrycznej – elektrotechmed.com/wypozyczalnia. Obecnie jednak częściej wykorzystywane są koncentratory które można przenosić. Może się dziać tak,bo są one bardziej wydajne w porównaniu do tradycyjnych urządzeń.