kontur głowy człowieka

Terapię uzależnionych należy prowadzić w ośrodku odwykowym

Nałóg jest zakorzeniony niezwykle silnie w psychice każdego chorego. Odosobnienie i zapewnienie warunków, w których trudny jest dostęp do używek mają swój sens.

kontur głowy człowieka
Autor: Global Panorama
Źródło: http://www.flickr.com
Stwarza okoliczności do głębokich przemyśleń, by w następnej kolejności, z pomocą specjalistów w ośrodku odwykowym, chory mógł zwalczać trudności z nałogiem i dokonać w swoim życiu należytych zmian. Specjalnością każdego ośrodka odwykowego jest wszechstronne leczenie uzależnień, dobrane do pojedynczych potrzeb chorych. Kuracje mieszczą leczenie nałogów np. alkoholizm , uzależnienie od narkotyków, farmakomania, nałóg od hazardu, incydentalnych kontaktów płciowych, lub też nałóg nadmiernego korzystania z komputera i Internetu. W przypadku uzależnień takich jak alkoholizm oraz używanie narkotyków (bądź innych materiałów które zmieniają świadomość), terapia odwykowa tworzy się z dwóch kroków, detoks organizmu, oraz praca psychologiczna pod okiem terapeutów także psychoterapeutów w ośrodku odwykowym. Znacząca jest umotywowanie pacjentów do podejmowania następnych cykli walki z nałogiem, poprzez udział w indywidualnie dobranych projektach terapeutycznych.

używki
Autor: Matthias Ripp
Źródło: http://www.flickr.com
Każdemu zależy na wyzdrowieniu, dlatego dla każdego z pacjentów, terapia musi być dostosowana indywidualnie. Różnorodna propozycja rekreacyjno – wypoczynkowa skierowana do podopiecznych powoduje, że wytrwanie we wstrzemięźliwości jest łatwiejsze. Niezwykle istotną kwestią ośrodka odwykowego jest troskliwość psychoterapeutyczna. Jest niezbędna również po wyjściu z ośrodka odwykowego po to, ażeby podtrzymać uzależnionego we wstrzemięźliwości. Przez spotkania z psychologiem i zgrupowaniami poparcia, pacjent pojmuje osobiste pozytywy i odzyskuje wiarę w siebie. W konsekwencji są w stanie na własną rękę stawić czoła kłopotom, które stały się powodem wypadnięcia w nałóg. Prócz kuracji w ośrodku odwykowym, jest możliwość brać udział w leczeniu ambulatoryjnym. Ogromnie istotne jest regularne uczęszczanie na zajęcia. Taka forma rehabilitacji może być praktykowany przez uzależnionych o wielkiej motywacji i wyjątkowo mocnej chęci.